Doç. Dr. BURÇİN NALBANTOĞLU NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Doç. Dr. BURÇİN NALBANTOĞLU

T: (0282) 250 5632

M bnalbantoglu@nku.edu.tr

W bnalbantoglu.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Tıp Fakültesi
Bölüm:Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Ana Bilim Dalı:
Tıpta Uzmanlık
Üniversite: SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İSTANBUL ZEYNEP KAMİL KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:
Öğrenim Yılları: 2002-2008
Tez: 9 ay - 8 yaş arası çocuklarda hepatit B seroprevalansı ve aşılanma durumları (2007)
Lisans
Üniversite: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:TIP FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:
Öğrenim Yılları: 1996-2002
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
2014-
Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2014-
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
2010-2014
İdari Görevler
Başhekim Yrd. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ
2014-2017
Eğitim Koordinatörü NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ / DEKANLIK BÖLÜMÜ
2012-2016
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sağlık Bilimleri Temel Alanı / Alerji (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları)
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. EMEKSİZ H. C., BİDECİ A., NALBANTOĞLU B., NALBANTOĞLU A., ÇELİK C., YULAF Y., ÇAMURDAN M. O., CİNAZ P., Anxiety and depression states of adolescents with polycystic ovary syndrome, TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, 2017.
Özgün Makale SCI-Expanded
2. DONMA M. M., DOĞRU M., DEMİRKOL M., ÖZÇAĞLAYAN Ö., TOPÇU B., KURTOĞLU ÖZÇAĞLAYAN T. İ., GÖNEN K. A., NALBANTOĞLU B., NALBANTOĞLU A., DOĞRU R., ULUCAN H., KARAKOYUN Ö., EROL M. F., YILDIRIM GÜZELANT A., DONMA O., What is the Important Point related to Follow up Sonographic Evaluation for the Developmental Dysplasia of the Hip ?, Journal of Child Science, vol. 1, pp. 1-4, 2017.
Özgün Makale ESCI: Emerging Sources Citation Index Erişim Linki
3. DONMA M. M., DOĞRU M., DEMİRKOL M., ÖZÇAĞLAYAN Ö., TOPÇU B., KURTOĞLU ÖZÇAĞLAYAN T. İ., GÖNEN K. A., NALBANTOĞLU B., NALBANTOĞLU A., doğru r., ulucan h., KARAKOYUN Ö., EROL M. F., YILDIRIM GÜZELANT A., DONMA O., What Is the Important Point Related to Follow-Up Sonographic Evaluation for the Developmental Dysplasia of the Hip?, Journal of Child Science, vol. 1, pp. 1-4, 2017.
Özgün Makale ESCI: Emerging Sources Citation Index
4. DONMA O., DONMA M. M., DEMİRKOL M., AYDIN M., GÖKKUŞ T., NALBANTOĞLU B., NALBANTOĞLU A., TOPÇU B., Laboratory Indices in Late Childhood Obesity: The Importance of DONMA Indices, WORLD ACADEMY OF SCİENCE ENGİNEERİNG AND TECHNOLOGY, 2016.
Özgün Makale İnternational Science İndex
5. Ferdağ Y., DONMA O., yen m., BALCI EKMEKÇİ Ö., Zübeyde Aslı K. K., Zafer K., Ahmet Esat İ., Emin Ç., Mengi M., EKMEKÇİ H., ŞAHMAY Ş. S., NALBANTOĞLU B., DONMA M. M., In Vitro Fertilization Levels of Pro Inflammatory Factors and Lipid Peroxidation, International Journal of Fertility & Sterility, 2015.
Özgün Makale pubmed
6. DONMA M. M., erkut k., burcu ö., TURGUT B., TOPÇU B., NALBANTOĞLU B., DONMA O., T Cell Immunity Profile in Pediatric Obesity andAsthma, International Journal of Medical, Health, Biomedical, Bioengineering and Pharmaceutical Engineering, 2015.
Özgün Makale
7. DONMA O., DONMA M. M., NALBANTOĞLU B., TOPÇU B., TÜLÜBAŞ F., AYDIN M., tuba g., GÜREL A., The Importance of Erythrocyte Parameters in ObeseChildren, International journal of medical, health, biomedical, bioengineering and pharmaceutical engineering, 2015.
Özgün Makale
8. DONMA M. M., Erkut K., Burcu Ö., TURGUT B., TOPÇU B., NALBANTOĞLU B., DONMA O., CD4 CD25 FOXP3 T Regulatory Cell Levels in Obese Asthmatic Asthmatic Obese and Healthy Children, INFLAMMATION, 2015.
Özgün Makale SCI-Expanded
9. YAZICI C. M., DOĞAN Ç., NALBANTOĞLU B., MALKOÇ E., Can Frequency of Nocturnal Enuresisin Bladder Diary Predict the Efficacy of Urotherapy?, JOURNAL OF CLİNİCAL AND ANALYTİCAL MEDİCİNE, 2015.
Özgün Makale ESCI: Emerging Sources Citation Index
10. ÇELİK C., ABALI R., NALBANTOĞLU B., TAŞDEMİR N., BAŞTU E., MUTLU M. F., Ovarian Volume in Turkish Women withNormal and Polycystic Ovaries, JOURNAL OF ANALYTİCAL AND CLİNİCAL MEDİCİNE, 2014.
Özgün Makale ESCI: Emerging Sources Citation Index
11. ALPSOY Ş., AKYÜZ A., AKKOYUN Ç., NALBANTOĞLU B., TOPÇU B., DONMA M. M., Effect of Obesity on Endothelial Function and Subclinical Atherosclerosis in Children, European Journal of General Medicine, 2014.
Özgün Makale ESCI: Emerging Sources Citation Index
12. ABALI R., TAŞDEMİR N., mehmet aytaç y., GÜZEL S., ÖZNUR M., NALBANTOĞLU B., ufuk göker t., Protective effect of infliximab on ischemia reperfusion injury in a rat ovary model biochemical and histopathologic evaluation, European Journal of Obstetrics Gynecology and Reproductive Biology, 2013.
Özgün Makale SCI-Expanded
13. NALBANTOĞLU B., DONMA M. M., NALBANTOĞLU A., Sandifer’xxs Syndrome: a Misdiagnosed and Mysterious Disorder, Iranian Journal of Pediatrics, 2013.
Editöre Mektup SCI-Expanded
14. NALBANTOĞLU B., YAZICI C. M., NALBANTOĞLU A., GÜZEL S., TOPÇU B., ÇELİK GÜZEL E., DONMA M. M., Özdilek B., MİNTAŞ N. E., Copeptin as a Novel Biomarker in Nocturnal Enuresis, UROLOGY, 2013.
Özgün Makale SCI
15. AKYÜZ A., ALPSOY Ş., AKKOYUN Ç., NALBANTOĞLU B., Özdilek B., DONMA M. M., Does Low Birth Weight Affect P-Wave and QT Dispersion in Childhood?, PACE, 2013.
Özgün Makale SCI-Expanded
16. NALBANTOĞLU B., DONMA M. M., Özdilek B., KARASU E., NALBANTOĞLU A., Shifting Epidemiology of Hepatitis A Infection and Vaccination Status of Children Aged 6 Months-12 Years: Time for Mass Vaccination, İranian Journal of Pediatrics, 2013.
Özgün Makale SCI-Expanded
17. NALBANTOĞLU B., DONMA M. M., NİŞLİ K., PAKETÇİ C., erkut k., burcu ö., MİNTAŞ N. E., Jacobsen syndrome without thrombocytopenia a case reportand review of the literature, The Turkish Journal of Pediatrics, 2013.
Vaka Takdimi SCI-Expanded
18. ALPSOY Ş., AKYÜZ A., akkoyun ç., NALBANTOĞLU B., TOPÇU B., TÜLÜBAŞ F., Demirkol M., DONMA M. M., Is Overweight a Risk of Early Atherosclerosis in Childhood?, Angiology, 2013.
Özgün Makale SCI
19. NALBANTOĞLU B., GÜZEL S., volkan k., DONMA M. M., eda g. ç., ayşin n., erkut k., burcu ö., Indices Used in Differentiation of Thalassemia Trait from Iron Deficiency Anemia in Pediatric Population Are They Reliable, Pediatric Hematology and Oncology, 2012.
Özgün Makale SCI
20. YAZICI C. M., NALBANTOĞLU B., TOPÇU B., DOĞAN Ç., Prevalence of nocturnal enuresis and associated factors in schoolchildren in Western Turkey, Canadian Journal of Urology, 2012.
Özgün Makale SCI-Expanded
21. NALBANTOĞLU A., OVALI H. F., NALBANTOĞLU B., Alkaline phosphatase as an early marker of hemolysis in newborns, PEDİATRİCS İNTERNATİONAL, 2011.
Özgün Makale SCI-Expanded
22. ÇAKAN M., NALBANTOĞLU B., NALBANTOĞLU A., DEMİRSOY U., SAY A., Correlation between transient tachypnea of the newborn and wheezing attack, Pediatrics International, 2011.
Özgün Makale SCI-Expanded
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. NALBANTOĞLU A., NALBANTOĞLU B., SAMANCI N., DONMA M. M., Tekirdağ ilinde yaşayan allerjik rinit tanılı hastalarda allerji deri testi sonuçlarının değerlendirilmesi, NAMIK KEMAL TIP DERGİSİ, 2017.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
2. DONMA M. M., DEMİRKOL M., NALBANTOĞLU B., TOPÇU B., DONMA O., GENDER DIFFERENCE IN ASSOCIATION WITH INSULIN LEVELS AND PARENTALBODY MASS INDEX IN UNDERWEIGHT CHILDREN, INTERNATİONAL ANATOLİA ACADEMİC ONLİNE JOURNAL, 2016.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
3. DONMA M. M., DONMA O., TOPÇU B., AYDIN M., TÜLÜBAŞ F., NALBANTOĞLU B., DEMİRKOL M., GÜREL A., A new insulin sensitivity index derived from fat mass index and quantitative insulin sensitivity check index, NAMIK KEMAL TIP DERGİSİ, 2015.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
4. ALPSOY Ş., AKYÜZ A., AKKOYUN Ç., NALBANTOĞLU B., TOPÇU B., DEĞİRMENCİ H., DONMA M. M., Çocuklarda Obezitenin Sol VentrikülDiyastolik Fonksiyonları Üzerine Etkisi, Koşuyolu Kalp Dergisi, 2013.
Özgün Makale TR DİZİN
5. güneş h., DONMA M. M., NALBANTOĞLU B., AYDIN KURÇ M., KAYA A. D., TOPÇU B., Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne başvuran çocuklarda idrar örneklerinden izole edilen etkenler ve antibiyotik direnç durumları, Cumhuriyet Tıp Dergisi, 2013.
Özgün Makale TR DİZİN
6. ÇELİK K., ÇELİK GÜZEL E., NALBANTOĞLU B., GÜZEL S., ÖZKUL A. A., NALBANTOĞLU A., Febril Konvülsiyonda Serum Çinko Düzeyleri: Eksiklik Gerçekten Bir Risk Faktörü müdür?, TÜRKİYE KLİNİKLERİ PEDİATRİ DERGİSİ, 2012.
Özgün Makale TR DİZİN
7. ÖZTÜRK B., NALBANTOĞLU B., ÇELİK GÜZEL E., HATİPOĞLU S. S., NALBANTOĞLU A., Çocuk Acil Ünitesine Febril Konvülziyon TanısıylaBaşvuran Beş Ay-Beş Yaş Arasındaki ÇocuklarınRetrospektif Olarak İncelenmesi, Çocuk Dergisi, 2011.
Özgün Makale TR DİZİN
8. NALBANTOĞLU B., NALBANTOĞLU A., KÜLCÜ N. U., SAY A., Dokuz Ay - 8 Yaş Arası Çocuklarda Hepatit BSeroprevalansı ve Aşılanma Durumları, ÇOCUK DERGİSİ, 2010.
Özgün Makale TR DİZİN
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. DİNLEYİCİ E. Ç., KARA A., ÖZEN M., Dalgıç N., Güven S., KURUGÖL N. Z., Yasa O., Karbuz A., Yazar A., TÜREL Ö., NALBANTOĞLU B., Tanır G., Sancar M., Vandenplas V., Cost analysis of Lactobacillus reuteri DSM 17938 in children with acute infectious gastroenteritis (PROBAGE Study)., The 50th Annual Meeting of The European Society of Paediatric Gastroenterology, Hepatology and Nutrition (ESPGHAN) (10.05.2017-13.05.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
2. NALBANTOĞLU A., ÇELİK GÜZEL E., DONMA M. M., NALBANTOĞLU B., Correlation Between Vitamin D Levels and İnsulin Resistance Among Obese Children, 6.International Trakya Family Medicine Congress (15.03.2017-19.03.2017).
Özet bildiri
3. NALBANTOĞLU A., ÇELİK GÜZEL E., DONMA M. M., NALBANTOĞLU B., Correlation between vitamin D levels and insulin resistance among obese children, 6th International Trakya Family Medicine Congress (15.03.2017-19.03.2017).
Özet bildiri
4. NALBANTOĞLU A., ÇELİK GÜZEL E., SAMANCI N., DEMİRKOL M., NALBANTOĞLU B., Retrospective Analysis of ACUTE poisonings in the Pediatric İntensive Care Unite, 6.International Trakya Family Medicine Congress (15.03.2017-19.03.2017).
Özet bildiri
5. NALBANTOĞLU A., ERSÖZLÜ T., NALBANTOĞLU B., GÜLTEKİN E., Effect of adenotonsillectomy on symptoms and severity of enuresis nocturna in patients with chronic adenotonsillar hypertrophy, 16th RHİNOCAMP (25.05.2016-28.05.2016).
Özet bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. NALBANTOĞLU A., KAYIKÇI A., NALBANTOĞLU B., SAMANCI N., 2Q12 MİKRODELESYONLU İKİ OLGUDA NADİR GÖRÜLEN BİR KOMPLİKASYON: TEKRARLAYAN AKUT PANKREATİT, TÜRK PEDİATRİ KURUMU 3. GENÇ PEDİATRİSTLER KONGRESİ (01.12.2017-03.02.2017).
Editörlükler
1. Balkan Medical Journal, Yayın Yeri: Galenos, Yayın Kurulu Üyeliği.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
2. Balcan Medical Journal, Yayın Yeri: Galenos, Yrd. Editör.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
Ulusal Projeler
1. 6-14 yaş arası enurezis nokturna tanılı hastalarda co-peptin ve anti-diüretik hormon düzeyleri, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Yürütücü, 15.05.2011-15.05.2013.
Üyelikler
Tıp Fakültesi Dönem 4 Koordinatörlüğü, Başkan, 2015-.
Tıp Fakültesi Dönem 6 eğitim koordinatör yardımcılığı, Başkan, 2013-2015.